VÂNZAREA CU OPŢIUNE DE RĂSCUMPĂRARE

Anterior interzisă pentru că de cele mai multe ori ascundea un împrumut cu dobândă excesivă, vânzarea cu opţiune de răscumpărare este reglementată pe larg în noul Cod Civil, care stabileşte condiţiile în care se poate exercita.

Vânzarea cu opţiune de răscumpărare acţionează ca o condiţie rezolutorie, care îi permite vânzătorului să întoarcă în patrimoniul său dreptul sau bunul vândut.

Vânzătorul trebuie să-şi rezerve dreptul de a răscumpăra bunul sau dreptul transmis cumpărătorului, într-un termen care nu poate fi mai mare de 5 ani (art.1758 NCC). Dacă s-a stabilit un termen mai mare de 5 ani pentru răscumpărare, acesta se va reduce de drept la 5 ani. Ca şi în cazul vânzării moştenirii se subliniază că obiectul acestei varietăţi de vânzare îl constituie nu numai bunul, dar şi dreptul transmis cumpărătorului.

Şi în ceea ce priveşte preţul răscumpărării există o reglementare strictă, tocmai pentru a evita transformarea acestei varietăţi de vânzare într-un împrumut cu dobândă excesivă. Astfel, în cazul în care diferenţa dintre preţul răscumpărării şi preţul plătit pentru vânzare depăşeşte nivelul maxim stabilit de lege pentru dobânzi, preţul răscumpărării va fi redus la preţul plătit pentru vânzare, iar cheltuielile utile care nu au mărit valoarea bunului şi cele voluptorii nu se restituie, fiind indicat să nu fie făcute de cumpărător pe durata termenului opţiunii de răscumpărare; pentru a se evita eventuale litigii pe această temă, este indicat ca în contractele ce se vor încheia să apară o clauză în acest sens.

În cazul în care vânzătorul nu îşi exercită opţiunea în termenul stabilit, condiţia rezolutorie care afecta vânzarea este considerată a nu se fi împlinit, iar dreptul cumpărătorului se consolidează.

Chiar dacă definiţia legală descrie această varietate de vânzare ca fiind o vânzare afectată de condiţie rezolutorie prin care vânzătorul îşi rezervă dreptul de a răscumpăra bunul sau dreptul transmis cumpărătorului” , trebuie să recunoaştem, aşa cum însuşi legiuitorul anticipează, prin  felul în care este abordata reglementarea legală, că cea mai  frecventă întrebuinţare juridică va fi cea de împrumut cu o dobândă ce depăşeşte limitele legale.

0 Responses to “VÂNZAREA CU OPŢIUNE DE RĂSCUMPĂRARE”


Comments are currently closed.