Tag Archive for 'bursa de valori'

Conversia despăgubirilor în acţiuni ulterior listării pe Bursa de Valori

Fondul Proprietatea a fost listat la Bursa de Valori București la data de 25.01.2011, procedura de emitere a titlurilor de conversie fiind suspendată mai multe luni, începând din data de 11.01.2011 până la data de 02.05.2011.

Ulterior datei de 02.05.2011, conversia despăgubirilor în acţiuni s-a făcut în conformitate cu algoritmul prevăzut de dispoziţiile art. 18 7 și art. 18 8 din Legea nr. 247/2005 – Titlul VII, iar nu la valoarea nominală de 1 leu/acţiune.

conversia despagubirilor in actiuni Astfel, conversia s-a realizat prin împărţirea valorii despăgubirii menţionate în titlul de despăgubire, respectiv în titlul de conversie, la preţul mediu ponderat de tranzacţionare al acţiunilor, care se stabileşte astfel:

-          în cazul conversiilor care se realizează în a doua săptămână calendaristică ulterioară expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare, preţul mediu ponderat este egal cu preţul mediu de tranzacţionare aferent primelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, comunicat de operatorul pieţei reglementate la încheierea celei de-a 60-a şedinţe de tranzacţionare;

-          în cazul conversiilor care se realizează începând cu ziua de luni a celei de-a treia săptămâni calendaristice ulterioare expirării termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare, preţul mediu ponderat de tranzacţionare este egal cu preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, comunicat de operatorul pieţei reglementate.

În acest sens, potrivit art. 188 alin. 1:” începând cu cea de-a saizecişiuna şedinţă de tranzacţionare, zilnic, după închiderea şedinţei de tranzacţionare, Bursa de Valori Bucureşti S.A. va publica pe pagina sa de internet şi va comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor preţul mediu ponderat de tranzacţionare a acţiunilor Fondului ‘Proprietatea’ aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare”.

În practică, pentru perioada 02.05 – 06.05.2011, ANRP a utilizat preţul mediu ponderat calculat pentru primele 60 de zile de tranzacţionare, comunicat de Bursă în data de 19.04.2011, respectiv valoarea de 0,6167 lei/titlu.

Pentru conversiile realizate ulterior datei de 9.05.2011, s-a utilizat preţul mediu ponderat calculat pentru ultimele 60 de sedinţe de tranzactionare a acţiunilor Fondului. Cea de a 60-a zi de tranzacţionare a acţiunilor Fondului este 18.04.2011.

Bursa de Valori BucurestiConform prevederilor legale, începând cu data de 19.04.2011, Bursa de Valori Bucureşti a calculat, a publicat pe web-site-ul propriu şi a comunicat ANRP preţul mediu ponderat pentru ultimele 60 de zile de tranzacţionare, zilnic, după închiderea şedinţei de tranzacţionare.

La data de 24.06.2011, preţul mediu ponderat al acţiunilor la Fondului Proprietatea pe Bursă a fost de 0,5331 lei/tilu.