Tag Archive for 'avocat Bucuresti'

Răspunderea penală pentru angajatori

Pe lângă modificările substanţiale aduse codului muncii prin Legea nr. 40/2011, acest act normative intrat în vigoare la 31.03.2011 aduce şi o serie de completări importante, unele dintre acestea având carcater inovator în acest domeniu de drept.

Un element de noutate îl constituie introducerea răspunderii penale pentru angajator, acest tip de răspundere juridică nefiind prevăzut în vechea reglementare.

reglementari Codul MunciiAstfel, potrivit noii reglementări, angajatorul poate răspunde penal în două cazuri şi anume: 1) în cazul în care angajatorul nu încheie contracte individuale de muncă salariaţilor, faptă ce se pedepseşte cu amendă penală sau închisoare de la 1 la 2 ani, şi 2) în cazul în care angajatorul refuză în mod repetat de a permite accesul în spaţiul unităţii inspectorilor de muncă sau de a pune la dispoziţia acestora documentele solicitate, faptă ce se pedepseşte cu amendă penală sau închisoare de la 6 luni la 1 an.

De asemenea, în cazul acestor infracţiuni, instanţa de judecată poate aplica pe lângă aceste pedepse pecuniare sau privative de libertate şi pedepse complementare cum ar fi: închiderea temporară sau definitivă a punctului de lucru unde s-a săvârşit infracţiunea, retragerea temporară sau definitivă a unei licenţe de desfăşurare a actvităţii profesionale, pierderea totală sau parţială a dreptului angajatorului de a beneficia de prestaţii, ajutoare sau subvenţii pe o durată determinată de până la 5 ani, interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru o perioada de până 5 ani, sau respectiv recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene, pe o perioadă de până la 12 luni.

raspunderea penala angajatorIndividualizarea acestor pedepse penale şi aplicarea cumulativă cu pedepsele complementare se face de către instanţa de judecată în raport de circumstanţele concrete ale fiecărei fapte, de gravitatea acesteia, precum şi pericolul social pe care-l reprezintă fapta săvârşită de angajator.