Medierea ca modalitate alternativă de soluționare a litigiilor

Metodele alternative de soluționare a litigiilor revin în sfera subiectelor de interes general din ce în ce mai des. Între acestea, medierea este văzută drept o modalitate eficientă de soluționare a unui litigiu încă de la începutul său, fără a apela la instanța de judecată.

Unul dintre beneficiile acestei alegeri reprezină ocolirea unui numar de ani buni de așteptare până la obținerea unei hotărâri irevocabile, fapt ce nu garantează însă și satisfacerea exigențelor inițiale.

Situatia actuala in zona de mediere

Medierea, alternativa reala litigiului

În prezent, medierea este promovată cu o agresivitate dictată de suprasolicitarea instanțelor de judecată și de nevoia unei alternative care să deblocheze sistemul judiciar aflat în pragul colapsului. Astfel, afirmarea timidă a Legii nr. 192/2006 a fost continuată prin eforturi concretizate în recunoașterea instituției medierii prin normele Codului de procedură civilă și implicit, prin recomandarea acesteia de către înșiși magistrații dornici de o degrevare de sarcini.

Nu respingem această idee și nu negăm avantajele categorice ale medierii. Ținem însă să subliniem o realitate ignorată de mulți promotori ai acestei instituții, respectiv lipsa unei culturi a soluționării litigiilor pe cale amiabilă. În pofida vechilor comisii de împăciuire, spațiul autohton tinde mai degrabă către o judecată directă și tranșantă, chiar cu riscul de a fi păgubitoare în final, decât către o cale de mijloc bazată pe dialog și pe celebra situație de win-win.

Provocari si oportunitati in zona de mediere

Practic, este nevoie de o încurajare a amiabilului și de o reprimare a orgoliilor ce tind să aducă nu numai depărtarea interumană, ci și pagube concretizate sub aspect pecuniar și temporal. Bineînțeles, aceste elemente se vor realiza doar după o conștientizare a avantajelor medierii și reconsiderarea modalității de abordare a unui litigiu.

Considerăm că activitatea de mediere, în pofida paletei profesionale largi instituite de lege, poate fi exercitată cu maximă rigurozitate de către persoanele care posedă cunoștințele juridice necesare pentru conformitatea soluției finale cu prevederile legale.

In loc de concluzie

În activitatea avocațială, negocierile și activitatea de mediere sunt acel primum movens necesar pentru conturarea situației juridice efective. În final, atunci când medierea nu poate fi aplicată din cauza intereselor ireconciliabile sau s-a soldat cu un eșec al soluționării amiabile, instanța de judecată rămâne ultimul for al unei dreptăți ce se dorește a fi echitabilă și eficientă.

0 Responses to “Medierea ca modalitate alternativă de soluționare a litigiilor”


Comments are currently closed.