Despre obligația de despăgubire ce incumbă companiilor de căi ferate în situația întârzierii tranurilor. Soluțiile recente ale jurisprudenței franceze

Măsura respectării normelor legale și a incidenței anumitor sancțiuni este dată întotdeauna de instanțele de judecată. Oricât de fermă este convingerea justițiabilului sau a apărătorului său cu privire la legitimitatea pretențiilor deduse judecății, cea care contează în cele din urmă este exclusiv convingerea instanței, învestită prin conventul social cu “lumină și înțelepciune”.

Ca expresie a celor de mai sus stă și o recentă hotărâre pronunțată de Curtea de Casație din Franța (instanța echivalentă Înaltei Curți de Casație și Justiție), cu privire la îndreptățirea unui avocat de a solicita despăgubiri ca urmare a întârzierii mijloacelor de transport feroviare. Pe scurt, datele speței soluționate prin hotărârea 11-13177/26.09.2012 sunt următoarele:

Domnul Philippe Grimaud, avocat și fost decan al baroului din Limoges (Franța), trebuia să susțină interesele clientului său în fața Tribunalului Comercial din Paris, ceea ce impunea prezența sa în fața instanței la data de 11.02.2010, orele 10:00 AM. Astfel, avocatul a cumpărat un bilet de tren ce-i asigura plecarea din Limoges la orele 05:47 AM și sosirea în Paris la orele 08:45 AM. Totodată, călătoria retur a fost programată în aceeași zi, pentru orele 12:58 PM.

Cu toate acestea, avocatul Philippe Grimaud a sosit în Paris cu o întârziere de peste 4 ore, ceea ce a făcut imposibilă asistarea clientului său în fața instanței. Raportat la această consecință, avocatul a chemat în instanță SNCF (Societatea Națională de Căi Ferate Franceze) și a solicitat obligarea acesteia la despăgubiri reprezentând prețul biletului de tren și daune-interese.

Prima instanță învestită cu soluționarea cauzei a respins argumentarea SNCF întemeiată pe existența unui caz de forță majoră și a reținut obligația acesteia de a respecta obligația de punctualitate ce figura în caietul de sarcini al companiei. De asemenea, instanța a reținut faptul că reclamantul și-a luat o marjă de eroare suficient de mare pentru a ajunge la sediul Tribunalului Comercial din Paris, acolo unde prezența sa era imperativ necesară. Astfel, întrucât călătoria reclamantului a rămas fără obiect, s-a reținut răspunderea SNCF și obligarea acesteia la plata către avocatul Grimaud, alături de prețul biletului de tren, a următoarelor sume: 500 Euro pentru a compensa pierderea onorariului, 1.000 Euro pentru pierderea credibilității în fața clientului și 500 Euro pentru compensarea sentimentelor de frustrare încercate cu ocazia întârzierii trenului.

Hotărârea a fost casată, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare primei instanțe. Pentru a hotărî astfel, instanța supremă a considerat faptul că hotărârea atacată este privată de baza legală specifică art. 1.150 din Codul Civil francez, potrivit căruia debitorul obligației nu este ținut decât pentru despăgubiri ce au fost prevăzute sau au putut fi prevăzute în momentul încheierii contractului.

Astfel, s-a reținut că unica despăgubire ce se impune în cauză este determinată de obligația de rambursare a prețului biletului de tren (urmare ce decurge imediat și direct din contractul de transport). Dimpotrivă, Curtea de Casație a arătat expres că celelalte consecințe invocate de reclamant și admise de prima instanță (pierderea onorariului și a credibilității, precum și sentimentele de frustrare și neputință) nu intră în sfera de previzibilitate specifică unui contract de transport, SNCF fiind străină de angajamentele contractuale sau de orice altă natură pe care clienții săi le au cu terțe persoane.

Pe cale de consecință, chiar dacă ne aflăm în prezența unei fapte ce cauzează un prejudiciu complex, despăgubirile acordate nu pot acoperi în integralitate pierderile suferite de persoana vătămată, indiferent dacă acestea au o natură pecuniară sau morală.

0 Responses to “Despre obligația de despăgubire ce incumbă companiilor de căi ferate în situația întârzierii tranurilor. Soluțiile recente ale jurisprudenței franceze”


Comments are currently closed.