Competenţa organului de executare în cazul concursului dintre creditorii bugetari şi alţi creditori ai debitorului

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 142 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 cu privire la executarea silită a hotărârilor judecătorului sindic privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere ale debitoarei, în cazul concursului dintre creditorii fiscali şi alţi creditori ai debitorului a generat soluţii contrare în ceea ce priveşte competenţa organului de executare.

Unele instanţe au apreciat că, în privinţa acestei categorii de hotărâri, competenţa executării aparţine executorului judecătoresc, iar executarea se va realiza conform dispoziţiilor codului de procedură civilă.

Ȋn motivarea acestui punct de vedere s-a arătat că, deşi ambele acte normative – atât Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei cât şi OG nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală – sunt legi speciale, totuşi, având în vedere că în cadrul procedurii colective şi concursuale reglementate de Legea nr. 85/2006 participă toţi creditorii, inclusiv creditorii bugetari, aceştia trebuie să se supună în mod necondiţionat prevederilor acestei legi.

Această concluzie are la bază regimul unitar şi egalitar aplicabil tuturor participanţilor la procedura insolvenţei, motiv pentru care devin aplicabile dispoziţiile codului de procedură civilă cu privire la executarea hotărârilor judecătorului sindic prin care s-a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006.

Contar acestei opinii, în practică s-au pronunţat şi soluţii prin care s-a statuat că potrivit art. 142 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 competenţa executării silite în cazul concursului între creditorii bugetari şi alţi creditori ar aparţine organului de executare fiscală, în condiţiile OG nr. 92/2003.

În acest caz, instanţele au apreciat că nu pot fi încălcate dispoziţiile legale atâta vreme cât legiuitorul a dorit ca la executarea creanţelor cuvenite bugetului de stat să se deroge de la dspoziţiile generale referitoare la punerea în executare a hotărârii judecătorului sindic având ca obiect atragerea răspunderii organelor de conducere.

În scopul unificării practicii judiciare în acest domeniu prin lămurirea acestei chestiuni care a făcut obiectul unor numeroase controverse, prin Decizia ICCJ nr. 6/14.05.2012 publicată în M.O.F. nr. 411/20.06.2012 s-a admis recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Suceava.

Potrivit acestei decizii, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 142 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 raportat la art. 136 alin. 6 Cod proc. fiscală, executarea hotărârilor judecătoreşti de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere în condiţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, se va efectua, în cazul concursului dintre creditorii fiscali şi ceilalţi creditori ai debitorului, potrivit Codului de proc. fiscală.

0 Responses to “Competenţa organului de executare în cazul concursului dintre creditorii bugetari şi alţi creditori ai debitorului”


Comments are currently closed.